Wettelijke kennisgeving

Informatie volgens § 5 TMG

Patagona GmbH
Havelstraße 16
64295 Darmstadt

Vertegenwoordigd door

De heer Maximilian Bank
De heer Andreas Frankenberger

Contact

E-mail: kontakt@patagona.de
Phone: +0049 6151 800 832 0

Registratie

Inschrijving in het handelsregister.
Registratie rechtbank: Plaatselijke rechtbank Frankfurt
Inschrijfnummer: HRB 9646565

BTW - ID

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 een wet op de omzetbelasting:
DE 288 768 121

  • Het mooie uitzicht vanuit ons kantoor.

 

Gegevensbescherming

Beheerder van de gegevensbescherming

U kunt onze beheerde voor gegevensbescherming bereiken via:

  • E-mail: datenschutz@patagona.de
  • Phone: +0040 6151 8008320

Privacy Policy: Google Analytics

Gegevensbescherming

Beheerder van de gegevensbescherming

U kunt onze beheerde voor gegevensbescherming bereiken via:
E-mail: datenschutz@patagona.de
Telefoon: 0040 6151 8008320

Privacybeleid: Google Analytics

Op de basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. het belang in de analyse,
optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van
Art. 6 Para. 1 lit. f. van het Duitse burgerlijk wetboek), handelen wij in overeenstemming met
met de volgende principes DSGVO) Google Analytics, een web analyse dienst van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De informatie gegenereerd door de cookie over het gebruik van de website door gebruikers is over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield Agreement en dus
biedt een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van de volgende online diensten door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over activiteiten binnen deze online dienst en om ons te voorzien van andere diensten met betrekking tot het gebruik van deze online dienst en het internet. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende het Europese Economische Ruimte.
Alleen in uitzonderlijke gevallen is het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden, en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van hun browser en zij kunnen de verwerking van cookies weigeren door
het selecteren van de juiste instellingen op Google.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de instellingen en de
opties voor bezwaar kunnen worden gevonden in de verklaring van Google (over de bescherming van gegevens)
(https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor
de weergave van reclame door Google .

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke.

 

Disclaimer

Referenties voor foto's en afbeeldingen:

Patagona-Data-Driven-E-Commerce-Repricing-und-Marktbeobachtung.jpg
(Homepage/Section "Data Driven E-Commerce") - Concept of new business
(start up). Team work for young people. © REDPIXEL - Fotolia.com

pricemonitor_hersteller_haendler_preise_überwachen.png
(Homepage/Section: "Strong partnerships") - Business concept. Web
technology. Social media banner. Vector Illustration. © iiierlok_xolms -
Fotolia.com

pricemonitor_hersteller_haendler_preise_ueberwachen.png (Price
recording for manufacturer/first section) - © denis_smirnov -
Fotolia.com

pricemonitor_hersteller_haendler_preise_überwachen.png (Pricing for
Manufacturer/Second Section) - Online Shop - Button © cirquedesprit -
Fotolia.com

Sectional Graphics (Pricing for Manufacturer, Price Optimization for
Your Online Shop, With Repricing to Success, Repricing on ebay,
Repricing on Amazon) - "Set of flat design icons..." © PureSolution -
Fotolia.com

Patagona_Pricemonitor_ShopOperator_User_User_Heroshot_1.jpg (Price
optimization for your online shop/Heroshot) - Website design. Developing
program ... © REDPIXEL - Fotolia.com

Repricing-Pricing-Strategy-Strategy-Baukasten-Pricemonitor.jpg
(Price optimization for your Onlineshop/Slider) - target arrow success
isolated icon vector illustration design © Gstudio Group - Fotolia.com

Dynamic-Pricing-with-the-Pricemonitor.jpg (Dynamic Pricing/Second
Section) - businessman with clipboard over warehouse loader © Syda
Productions - Fotolia.com

patagona-repricing-market-watching-wine-coffee-spirits-textsearch.jpg
(Blog/Market observation and repricing for stimulants) - Closing a
perfect evening © Andrey Cherkasov - Fotolia.com

patagona-repricing-market observation-coffee.png (Blog/Market
observation and repricing for stimulants) - market
prices-repricing-rounding-round.png © Milena Shayan - Patagona GmbH

patagona-repricing-marktbeobachtung-kaffee.png (Blog/Market
observation and repricing for luxury food) - Set of flat design concept
icons for graphic and web design © PureSolution - Fotolia.com

patagona-repricing-marktbeobachtung-weine.png (Blog/Marktbeobachtung
und Repricing für Genussmittel) - Flat design icons for website, app
and design development © PureSolution - Fotolia.com

patagona-repricing-marktbeobachtung-spirituosen.png (Blog/Market
observation and repricing for stimulants) - Flat design icons for
website, app and design development © PureSolution - Fotolia.com

patagona-repricing-market observation-
stimulants-coffee-textsuche-gtin-ean.jpg (Blog/Market observation and
repricing for luxury food) - chicchi di caffè © fabbianpaulmbo -
Fotolia.com

patagona-repricing-market observation- luxury
food-coffee-textsuche-gtin-ean.jpg (Blog/Market observation and
repricing for luxury food) - Old Coffee Packaging © goldyg - Fotolia.com

Patagona-Service-Support-Ticketsysten-Analysis-Competence-Consultation-Help-Info-Unterstützung.jpg.png
(Blog/Ticketsystem: Our support is systematized) - Banner Problem
Solving - Infographics with icons © Trueffelpix - Fotolia.com

Patagona-professioneller-Support-Ticketsystem-Online-Ticketsystem-Distributor-Brand-Manufacturer.jpg
(Blog/Ticketsystem: Our support is systematized) - dağcılık yardımı
& dağların zirvesine ulaşmak © crazymedia - Fotolia.com

patagona_preisoptimierung_blog_thailand_schwimmender_markt.jpg
(Blog/pricing and pricing for online shops) swimming market Damnoen
Saduak in Thailand © Christian Müller - Fotolia.com

online- shops_preisoptimierung_fixkosten_variable_kosten_desckungsbeitrag.jpg
(Blog/costs as a factor in the pricing of online shops) floating market
Damnoen Saduak in Thailand © v.poth - Fotolia.com

amazon_competitive_advantage_riesiges_sortiment.png (Blog/The power
of Amazon - The right strategies for online shops - Part 1) "Flat design
icons for website, app and design development" © PureSolution -
Fotolia.com

amazon_konkurrent_guenstige_preise_bedrohung.png (Blog/Die Macht von
Amazon - Die richtigen Strategien für Online-Shops - Teil 1) "Set of
flat design icons for web design and development" © PureSolution -
Fotolia.com

amazon_trust_and_brand_competitive_advantage.png (Blog/Die Macht von
Amazon - Die richtigen Strategien für Online-Shops - Teil 1) "Set of
flat design concept icons for graphic and web design" © PureSolution -
Fotolia.com

amazon_logistics_and_organisation_e-commerce.png (Blog/Die Macht von
Amazon - Die richtigen Strategien für Online-Shops - Teil 1) "Set of
flat design concept icons for graphic and web design" © PureSolution -
Fotolia.com

amazon_ersugsrezept_big_data.png (Blog/Die Macht von Amazon - Die
richtigen Strategien für Online-Shops - Teil 1) "Flat design icons for
website, app and design development" © PureSolution - Fotolia.com

patagona_repricing_preisgestaltung_kosten.jpg (Blog/Kosten als
Faktor bei die Preisgestaltung von Online-Shops) Alles für einen Euro am
Flehmarkt © fotofreaks - Fotolia.com

Pricing_Preisbildung_Online-Shops_ahlungsbereitereitschaft_nachnachfrageorientiert_Schwachtellen_Risike

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie overnemen. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten niet verplicht om als dienstverlener de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke inbreuken kennis krijgen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een schendingen. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een schendingen op het auteursrecht, informeert u ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele schendingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Liability for contents

The contents of our pages were created with the greatest care. For the correctness, completeness and topicality of the contents we can take over however no guarantee. As a service provider we are responsible according to § 7 Abs.1 TMG for our own contents on these pages according to the general laws. According to §§ 8 to 10 TMG we are not obliged as a service provider to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. Obligations to remove or block the use of information in accordance with general laws remain unaffected by this. However, liability in this respect is only possible from the time of knowledge of a concrete violation of the law. As soon as we become aware of such infringements, we will remove the content immediately.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van de link niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk niet redelijk. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van vercommercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u toch op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Disclaimer

Liability for contents

The contents of our pages were created with the greatest care. For the correctness, completeness and topicality of the contents we can take over however no guarantee. As a service provider we are responsible according to § 7 Abs.1 TMG for our own contents on these pages according to the general laws. According to §§ 8 to 10 TMG we are not obliged as a service provider to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. Obligations to remove or block the use of information in accordance with general laws remain unaffected by this. However, liability in this respect is only possible from the time of knowledge of a concrete violation of the law. As soon as we become aware of such infringements, we will remove the content immediately.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van de link niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk niet redelijk. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van vercommercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u toch op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Top

"Heeft u nog vragen?
Ik wil u graag helpen."

Skip Aertssen Country Manager

"Waarom belt u me niet gewoon:"

+49 6151 8008320

"Of schrijf mij een e-mail."

mail@patagona.nl

x